Apoštolská církev | Žatec


Žatec -> Výchova teenagerů

Kurz je určen pro rodiče a všechny, kteří vychovávají děti mezi 11 a 18 rokem. Kurzu se mohou účastnit rodiče jednotlivě nebo oba najednou, nebo se mohou na kurzu rodiče střídat (např. nemají-li hlídání pro malé děti).

Kurz Výchova teenagerů je součástí komunitního plánu města Žatec a projektu Podpora zdravě fungující rodiny.

Každý večer kurzu má tento průběh:

  • Začínáme společnou večeří.
  • Pustíme si výklad tématu z DVD, který obsahuje rozhovory s psychology, rodiči i teenagery.
  • Vyplníme test z příručky ke kurzu.
  • Společně diskutujeme u kávy, čaje nebo vína o tématu večera.
  • V příručce kurzu jsou uvedeny i domácí úkoly. Tyto úkoly jsou samozřejmě dobrovolné a nekontrolují se, ale umožňují zapojit doma dospívající do rozhovoru o tom, jak vidí děti své rodiče a získat tak od svých teenagerů zpětnou vazbu. 

Témata jednotlivých večerů:

  • sledovat dlouhodobý cíl (vzory chování, společný čas),
  • naplňovat potřeby teenagerů ("pět jazyků lásky"),
  • nastavovat hranice (postupné předávání odpovědnosti, tresty) ,
  • zdravý emocionální vývoj (zvládání vlastního hněvu i hněvu teenagera),
  • jak jim pomoci k dobrým rozhodnutím (drogy, alkohol, sex, internet).

Více informací  o obsahu kurzu najdete, na oficiálních stránkách kurzu v ČR. 

 Kurz v Žatci vedou Jiří a Radka Hrádkovi.

Cena kurzu je 200 Kč + ceny večeří (cca 5 x 80 Kč pro jednoho účastníka) = celkem 600 Kč za osobu.  

Přihlášky a dotazy můžete posílat na e-mail hradek@jubal.cz nebo nás kontaktujte na telefonním čísle  608 978 992. Před začátkem dalšího kurzu, se Vám ozveme a můžete se přihlásit. Další běh kurzu začne pravděpodobně v lednu 2016.

1. běh kurzu skončil v listopadu 2015. Pro lepší představu přikládáme dvě fotky.

Atmosféra kurzu

Absolventi kurzu Výchova teenagerů 2015 v Žatci.

Absolventi 2015